Birthday girl!

 
Igår blev jag ett år äldre och firade det med en stor fest i huset. Temat var Hawaii och det blev riktigt lyckat tycker jag! Var lite nervös innan då jag inte visste hur många som skulle dyka upp (om huset inte skulle vara stort nog) men jag tror det aldrig var mer än 40ish personer i huset samtidigt så det gick hur bra som helst.
 
Året som 22-åring har gått fortare än vinden. Det känns som det bara var några veckor sen som jag hoppade från klippor i Filippinerna på min 22:a födelsedag och nu har det plötsligt gått ett helt år sen dess. Det är både skrämmande och häftigt. Jag har redan hunnit med mycket sen jag började plugga i Jönköping och de flesta tror att jag är inne på andra eller tredje året av mina studier pga. alla projektgrupper, föreningar och enskilda arbeten som jag lyckats gå med och utföra redan. Så jag antar att det är ett bra tecken att tiden har gått snabbt - det betyder ju att jag haft roligt. Och det har jag verkligen. Ser fram emot ett lika bra år som 23-åring nu!
 
-----
 
Yesterday I turned one year older and celebrated that with a party in my house. It was hawaiian theme and I think it went really well! I was a little nervous during the day since I didn't know exactly how many people would show up (in case the house wouldn't be big enough) but I think there weren't more than 40ish people at the same time in the house so it worked out fine.
 
The year as 22 year old has passed faster than the wind. It feels like it was only a few weeks ago that I jumped from cliffs in the Philippines on my 22nd birthday and now suddenly a whole year has passed. It's both a little scary and really exciting. I feel like I've experienced a lot since I started studying in Jönköping and a lot of people think I'm doing my second or third year of studies because of all the project groups, organizations and other extra work that I've succeeded to do already. So I guess the feeling of time moving fast is a good sign - that means I've had a lot of fun. Which I really have. Now I look forward to another great year, this time as a 23 year old.